Biomechanika a kineziologie

Existuje mnoho způsobů, jak lze popsat lidský pohyb. Nejčastější metodou je biomechanický rozbor pomocí 3D kinematické analýzy s návazností na doplňující elektromyografický (EMG) záznam. Výsledkem tohoto rozboru jsou údaje o postavení jednotlivých segmentů těla a o zapojování zkoumaných svalových skupin v čase, čímž lze získat přesné a objektivní informace o pohybovém aparátu v čase a prostoru.

Kistler deska

Řízení pohybového aparátu, které je cílem našeho zájmu, je však daleko složitější komplex než jen zapojování příčně pruhovaných svalů a pohyb jednotlivých segmentů těla. Je to systém zpětnovazebný, kde se neustále mění charakteristika svalového napětí na základě vnějších, ale i vnitřních vlivů prostředí. Zkoumání interakce mezi těmito vlivy a vazeb mezi svalovou tkání a řídicím systémem, tedy centrální nervovou soustavou, se věnuje kineziologie jako podobor fyziologie.

3D analýza pohybu

Nestačí pouze znát a pochopit vlastní pohybový aparát (periferii), ale je nutné vědět, jak funguje právě zpětnovazebné, tedy proprioceptivní nervové dráždění. Jedním z klíčových metod umožňujících pochopit řídící pochody na centrální nervové úrovni je myotonometrie, metoda popisující viskoelastické vlastnosti zkoumané tkáně ve smyslu určení svalového napětí. Tato metoda je kromě jiného využitelná při objektivizaci sportovních aktivit, tedy ve vztahu k zátěžovým testům apod.