Publikační činnost

Funkční a zátěžová diagnostika

VRCHOVECKÁ, P., BITTNER, V., STREŠKOVÁ, E. 2013. Vliv kondičního programu na úroveň osvojení gymnastických dovedností. Studia Kinanthropologica, vol 14/1, p. 29-37, České Budějovice, Czech Republic, ISSN 1213-2101.

VRCHOVECKÁ, P., BITTNER, V., STREŠKOVÁ, E. 2012. Influence of strength workout program for development of strength abilities within school physical education - pilot study. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, pub. LII/II, p. 37-48. ISSN 0520-7371.

BITTNER, V., ČECH, O., HROMÍŘOVÁ, L., ŠIFTA, P., ŠTRYNCL, R. 2012. Vývoj úrovně aerobní zdatnosti a somatického rozvoje chlapců ve věku 11 - 15 let na školách s rozšířenou sportovní přípravou v libereckém regionu - sedmiletá longitudiální studie: Sport ve vědě, věda ve sportu 2012 sborník příspěvků ze studentské vědecké konference, Brno. ISBN 978-80-210-6080-7.

ŠTELZIG, M., SUCHOMEL, A., BITTNER, V. 2011. Intercorrelation between selected tests of explosive power in lower extremities of female volleyball players, ACC Journal, XVII (2/2011/B), ISSN 1803-9782.

Rehabilitační medicína

NOVÁKOVÁ P., ŠIFTA, P., BITTNER, V., SÄCKLOVÁ, 2009. Je masáž skutečně tak účinná jak se předpokládá?, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 16/3, str. 21-25, ISSN 1211-2658.

Biomechanika a kineziologie

ŠIFTA, P., RAVNIK, D., JUDL, J., DASTYCH, P., BITTNER, V., FANTOVA, V., 2013. The effectivity of two selected rehabilitation methods used for decreasing muscle tone: a pilot study. Russian Journal of Biomechanics. Perm: Perm State Technical University, 2013. Volume 17, No. 3. ISSN 1812-5123.

ŠIFTA, P., BITTNER, V., 2010. Measurement of Reologic Properties of Soft Tissue (Muscle Tissue) by Device Called Myotonometer, IFMBE Proceedings, Volume 31, Part 3, 1020-1023, DOI: 10.1007/978-3-642-14515-5_260.