Rehabilitace pro sportovce

Objednání

Pokud se k nám chtete objednat na rehabilitaci nebo fyzioterapii, postupujte prosím podle článku Objednání na rehabilitaci a fyzioterapii

V Libereckém regionu chybí komplexní rehabilitační služby pro sportovně zaměřené klienty. Centrum sportovní medicíny se zabývá studiem motorických dovedností a to od diagnostiky až po léčbu. V rámci její činnosti je zřízena služba pod souhrnným názvem „Rehabilitace pro sportovce", která je určena široké, zejména sportovní veřejnosti.

Celý projekt je koncipován do tří hlavních oblastí:

Prevence

Formou edukace, pravidelné preventivní prohlídky, nácviku regeneračních cviků, výživového poradenství, dietologie, je možná diagnostika pomocí nejmodernějších přístrojů, včetně osobní konzultace s fyzioterapeutem specialistou a rehabilitačním lékařem. Účelem je prevence poškození pohybového aparátu a udržení co možná nejlepší fyzické kondice. Je určená všem sportujícím klientům, ale samozřejmě i nejširší veřejnosti. Rádi bychom oslovili školy, sportovní kluby a oddíly a umožnili toto vstupní vyšetřeni, kde výsledkem je monitoring možných funkčních svalových změn, jež mohou vést k poruchám pohybového aparátu.

Léčba akutních, či chronických poruch pohybového aparátu

V případě nastalých poruch pohybového aparátu je nutná jejich adekvátní diagnostika a následná léčba. Centrum sportovní medicíny disponuje zkušeným zdravotnickým personálem (rehabilitační lékař, fyzioterapeut) a dále přístrojovým vybavením fyzikální terapie jako je laseroterapie, magnetoterapie, elektroterapie. Vstupní vyšetření je indikováno rehabilitačním lékařem, včetně možnosti pohledu pomocí tradiční čínské medicíny. Nabízíme individuální konzultace se specialistou, erudovaném v manuální terapii a školeném v kineziotapingu. Převážně se věnujeme specifickým terapiím pro sportovce, zejména léčbě sportovních úrazů. Nabízíme široké spektrum rehabilitační péče od individuálních konzultací s okamžitým návrhem léčby až po fyzikální terapii.

Rehabilitace

Rekondiční poradenství

Rekondiční poradenství se uplatní především při návratu do tréninku či běžného denního života ve fázi rekonvalescence a těsně po ní.

Po ukončení samotného léčebného procesu nastává velice významná avšak velice podceňovaná fáze rekonvalescence, kdy řadě klientů se vrací původní obtíže. Důvodem bývá podcenění rekondičního období. Opět formou poradenství a cíleným sledováním klienta chceme docílit plného uzdravení bez návratu původních obtíží. Nabízíme sestavení tréninkových jednotek či nácvik pohybových dovedností.