Zátěžová fyziologie

Pohybová aktivita je pro člověka velmi důležitá pro jeho tělesný a duševní rozvoj. Ve však potřeba, aby zátěž byla podávána ve správné míře a je třeba také zajistit, aby pohybová aktivita byla pro zdravotní stav sportovce přínosná a naopak neohrožovala jeho další tělesný vývoj.

Cílem prohlídky je minimalizovat rizika při provozování sportovní aktivity a poradit, jak kompenzovat její možné nepříznivé vlivy.

Klidové EKG

Základním vyšetření srdce a jeho eklektického převodního systému je EKG, neboli elektro-kargio-grafie. Tím jsme schopni měřit eklektickou aktivitu srdce a analýzou tohoto záznamu je lékař schopen odhalit strukturální nebo funkční problémy srdečního svalu. Klidové EKG provádíme standardně před každým vyšetřením a používáme 12 svodový EKG přístroj.

Klidové EKG

Zátěžové EKG

Zátěžové EKG je metoda vyšetření srdečního svalu, kdy se hodnotí elektrická srdeční aktivita během přesně dávkované fyzické zátěže. Účelem je odhalit veškeré nepravidelnosti ve srdečním rytmu, které by mohli být budoucí příčnou srdečních problémů při sportu. Provádí se zpravidla na bicyklovém ergometru, nebo na běhacím pásu, kdy je pacient po celou dobu testu monitorován lékařem.

Zátěžové EKG

Spiroergometrie

Je metoda stanovení aerobní kardiorespirační zdatnosti analýzou vydechovaného vzduchu při maximálním fyzickém zatížení organismu. Provádí se zpravidla v laboratoři, nejčačtěji na bicyklovém ergometru, nebo na běhacím pásu. Ze všech zátěžových testů je spiroergometri nejkomplexnější a nejlépe vypracovanou formou vyšetření transportního systému pro kyslík.

Ergospirometrie